Noodhulpsleper voor bescherming windmolenpark Borssele

De Kustwacht heeft vanaf 1 januari 2021 een nieuwe noodhulpsleper tot haar beschikking om bij noodgevallen de scheepvaart nabij het windmolenpark Borssele te kunnen assisteren. Dit windenergiegebied ligt voor de kust van Zeeland en is het grootste Nederlandse windpark op zee. In het geval dat een schip zijn voortstuwing verliest en op een windmolen afdrijft, is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is om schade aan het schip en het windpark te voorkomen. In opdracht van de betrokken ministeries heeft de Kustwacht een nieuw schip tot haar beschikking gekregen om 24 uur per dag beschikbaar te zijn ter voorkoming van calamiteiten. Het sleepvaartuig ligt preventief op een strategische positie nabij het windpark Borssele. Dit is een stuk van de Noordzee waar veel scheepvaart is, onder andere vanwege de nabijgelegen havens van Antwerpen en Rotterdam. Het vaartuig zal naast de hoofdtaak ook inzetbaar zijn voor de uitvoering van andere Kustwachttaken, zoals zoek- en reddingsacties. Alp AceDeze functie zal tijdelijk vervuld worden door de Alp Ace. Daarna zal een noodhulpsleper voor een periode van tien jaar de taak op zich nemen. De Alp Ace wordt tijdelijk in beheer genomen door Multraship. Het contractbeheer wordt gedaan door de Rijksrederij.  Monitorings- en onderzoeksprogrammaOm de relatie tussen windmolenparken op zee en de scheepvaartveiligheid te onderzoeken, zal Rijkswaterstaat de komende tien jaar een monitorings- en onderzoeksprogramma uitvoeren. In dit onderzoeksprogramma zal onder andere gekeken worden naar het effect van de getroffen veiligheidsmaatregelen, zoals extra toezicht en handhaving door de Kustwacht en de inzet van een noodhulpsleper. Er zal tevens worden onderzocht of de huidige maatregelen voldoen. Doorvaart en medegebruikIn het windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen. Schepen met een lengte tot 45 meter mogen onder voorwaarden door deze corridor heen varen.  Links www.windopzee.nl www.kustwacht.nl/nl/windopzee www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/doorvaart-medegebr...

Noodhulpsleper voor bescherming windmolenpark Borssele

De Kustwacht heeft vanaf 1 januari 2021 een nieuwe noodhulpsleper tot haar beschikking om bij noodgevallen de scheepvaart nabij het windmolenpark Borssele te kunnen assisteren. Dit windenergiegebied ligt voor de kust van Zeeland en is het grootste Nederlandse windpark op zee. In het geval dat een schip zijn voortstuwing verliest en op een windmolen afdrijft, is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is om schade aan het schip en het windpark te voorkomen.

In opdracht van de betrokken ministeries heeft de Kustwacht een nieuw schip tot haar beschikking gekregen om 24 uur per dag beschikbaar te zijn ter voorkoming van calamiteiten. Het sleepvaartuig ligt preventief op een strategische positie nabij het windpark Borssele. Dit is een stuk van de Noordzee waar veel scheepvaart is, onder andere vanwege de nabijgelegen havens van Antwerpen en Rotterdam. Het vaartuig zal naast de hoofdtaak ook inzetbaar zijn voor de uitvoering van andere Kustwachttaken, zoals zoek- en reddingsacties.

Alp Ace
Deze functie zal tijdelijk vervuld worden door de Alp Ace. Daarna zal een noodhulpsleper voor een periode van tien jaar de taak op zich nemen. De Alp Ace wordt tijdelijk in beheer genomen door Multraship. Het contractbeheer wordt gedaan door de Rijksrederij. 

Monitorings- en onderzoeksprogramma
Om de relatie tussen windmolenparken op zee en de scheepvaartveiligheid te onderzoeken, zal Rijkswaterstaat de komende tien jaar een monitorings- en onderzoeksprogramma uitvoeren. In dit onderzoeksprogramma zal onder andere gekeken worden naar het effect van de getroffen veiligheidsmaatregelen, zoals extra toezicht en handhaving door de Kustwacht en de inzet van een noodhulpsleper. Er zal tevens worden onderzocht of de huidige maatregelen voldoen.

Doorvaart en medegebruik
In het windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen. Schepen met een lengte tot 45 meter mogen onder voorwaarden door deze corridor heen varen. 

Links