Middelburg - Integrale controle op bedrijventerrein Arnestein

Woensdag 9 juni hebben de gemeente, politie, Belastingdienst, RUD Zeeland en Orionis Walcheren een gezamenlijke controle gehouden bij een aantal bedrijven op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. De controle was gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Deze keer bleef de actie niet beperkt tot Arnestein, maar is ook een bedrijf buiten Arnestein bezocht.

Middelburg - Integrale controle op bedrijventerrein Arnestein
Woensdag 9 juni hebben de gemeente, politie, Belastingdienst, RUD Zeeland en Orionis Walcheren een gezamenlijke controle gehouden bij een aantal bedrijven op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. De controle was gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Deze keer bleef de actie niet beperkt tot Arnestein, maar is ook een bedrijf buiten Arnestein bezocht.