Dag: 7 oktober 2019

Maatregelen gevaarlijke verkeerssituatie nabij toegangsweg Emmelhage

De verkeerssituatie bij de tijdelijke toegangsweg tot Emmelhage vanaf de Espelerweg gaat veranderen. Dit is nodig omdat de huidige situatie niet geschikt is voor grote hoeveelheden verkeer. De verkeersdruk neemt toe door de aanstaande bewoning van Emmelhage fase 2. Bij het bouwrijp maken van Emmelhage fase 2 zijn twee doorsteken met poortconstructies gerealiseerd tussen fasen […]

Onderzoeken op de Weg van Ongenadebrug

Gemeente Noordoostpolder gaat op donderdag 10 oktober 2019 constructie onderzoeken uitvoeren op de brug over de Creilervaart in de Weg van Ongenade te Creil. Het doel van een dergelijk onderzoek is om vast te stellen of de brug de komende jaren veilig kan worden gebruikt. Om na te gaan of de brug voldoet aan de […]

Openbare laadpalen in Noordoostpolder

Emmeloord – Inwoners van Noordoostpolder kunnen aan het eind van dit jaar een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal. De gemeente gaat voor het plaatsen van openbare laadpalen samenwerken met MRA-Elektrisch. Door deze samenwerking kunnen inwoners, die op eigen terrein geen mogelijkheid hebben om hun auto op te laden, een aanvraag doen voor een publieke […]

Burgemeester Harald Bouman kondigt vertrek aan

Met pijn in het hart heb ik Zijne Majesteit de Koning gevraagd om mij eervol te ontheffen van mijn functie als burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. De reden is dat ik helaas moet constateren dat er een te groot verschil van inzicht is met mijn directe werkomgeving over de wijze waarop ik onze gemeente wil […]

Calendar

Sport