Overeenkomst Havenbedrijf Rotterdam geactualiseerd

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Kustwacht en Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam is geactualiseerd. Deze herziene overeenkomst is op 8 november ondertekend door Rene de Vries, (Rijks)Havenmeester Rotterdam en Jan van Zanten, directeur Kustwacht. In het convenant zijn afspraken opgenomen over de samenwerking in bijvoorbeeld het aanloopgebied en het informeren van elkaar bij incidenten die (mogelijk) effect hebben op de operatie. Bij een incident kan (een vertegenwoordiging van) de Havenmeester plaatsnemen in het Regionaal Beheersteam Noordzee (RBN) of Operationeel Team van het Kustwachtcentrum in Den Helder. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren diverse wetten en plannen gewijzigd, waardoor een actualisatie op zijn plaats was.  Rene de Vries, (Rijks)Havenmeester Rotterdam en Jan van Zanten, directeur Kustwacht. Met ondertekening van de overeenkomst werd ook de goede samenwerking tussen beide partijen opnieuw bevestigd.   

Overeenkomst Havenbedrijf Rotterdam geactualiseerd

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Kustwacht en Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam is geactualiseerd. Deze herziene overeenkomst is op 8 november ondertekend door Rene de Vries, (Rijks)Havenmeester Rotterdam en Jan van Zanten, directeur Kustwacht.

In het convenant zijn afspraken opgenomen over de samenwerking in bijvoorbeeld het aanloopgebied en het informeren van elkaar bij incidenten die (mogelijk) effect hebben op de operatie. Bij een incident kan (een vertegenwoordiging van) de Havenmeester plaatsnemen in het Regionaal Beheersteam Noordzee (RBN) of Operationeel Team van het Kustwachtcentrum in Den Helder. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren diverse wetten en plannen gewijzigd, waardoor een actualisatie op zijn plaats was. 

Rene de Vries, (Rijks)Havenmeester Rotterdam en Jan van Zanten, directeur Kustwacht.

Met ondertekening van de overeenkomst werd ook de goede samenwerking tussen beide partijen opnieuw bevestigd.