Nieuwe noodhulpsleper van de Kustwacht officieel in dienst gesteld

De Multraship Commander ligt bij het windpark Borssele om de scheepvaartveiligheid te bewaken. Vanaf 1 augustus vangt de Multraship Protector aan met haar taak nabij de windparken Hollandse Kust. Formeel moment Tijdens dit formele moment werd de Kustwachtvlag overhandigd aan de kapitein van de Multraship Commander. Dit markeert het moment dat het schip in opdracht […] The post Nieuwe noodhulpsleper van de Kustwacht officieel in dienst gesteld appeared first on Kustwacht Nederland.

Nieuwe noodhulpsleper van de Kustwacht officieel in dienst gesteld

De Multraship Commander ligt bij het windpark Borssele om de scheepvaartveiligheid te bewaken. Vanaf 1 augustus vangt de Multraship Protector aan met haar taak nabij de windparken Hollandse Kust.

De noodhulpsleper van de Kustwacht, Multraship Commander, in de haven van Scheveningen.

Formeel moment

Tijdens dit formele moment werd de Kustwachtvlag overhandigd aan de kapitein van de Multraship Commander. Dit markeert het moment dat het schip in opdracht van de Kustwacht vaart. De secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Jan Hendrik Dronkers, Plaatsvervangend Directeur van de Rijksrederij Simon Jan Smit en de projectleider van de Kustwacht Sjaco Pas waren hier onder andere bij aanwezig.

Plaatsvervangend Directeur Kustwacht Nederland Edwin van der Pol overhandigt Kustwachtvlag aan de kapitein van de Multraship Commander.

Veiligheid Noordzee

Edwin van der Pol: “Als Kustwacht hebben wij de opdracht om te zorgen voor de veiligheid op zee. Deze opdracht is de afgelopen jaren steeds complexer geworden en gaat in de komende jaren zorgen voor nog grotere uitdagingen. De komst van de twee nieuwe noodhulpslepers is een mijlpaal in alle ontwikkelingen die lopen op de Noordzee. De wetenschap dat onze noodhulpslepers met de deskundige bemanning van Multraship 24/7 gereed zijn om voor de Kustwacht in actie te komen geeft rust.”

Rijkswaterstaat

De komende jaren worden bestaande windenergiegebieden op de Noordzee uitgebreid en nieuwe windparken aangelegd. Dit heeft invloed op het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat treft maatregelen om veiligheidsrisico’s voor de scheepvaart te beperken. De inzet van extra noodhulpslepers maakt hier onderdeel van uit.

De komende jaren zal Rijkswaterstaat een monitorings- en onderzoeksprogramma uitvoeren om de relatie tussen windparken op zee en de scheepvaartveiligheid te onderzoeken. In dit onderzoeksprogramma zal onder andere gekeken worden naar het effect van de getroffen veiligheidsmaatregelen.

Goede samenwerking

“We zijn er trots op dat onze goede samenwerking met de Kustwacht en Rijkswaterstaat verder uitgebreid is”, aldus Leendert Muller, directeur van Multraship. “Sinds 2016 waakt onze noodhulpsleper Guardian al over de veiligheid van de scheepvaart in het noordelijk deel van de Noordzee. Als sleepvaart- en bergingsbedrijf weten we maar al te goed wat de gevaren op zee zijn. We leveren dan ook graag onze bijdrage aan het zo veilig mogelijk houden van de Noordzee met deze twee extra ERTV’s.”

Lees meer

The post Nieuwe noodhulpsleper van de Kustwacht officieel in dienst gesteld appeared first on Kustwacht Nederland.