Animatie over de "Coördinator Incident Schip"

Tijdens een incident op het water kunnen meerdere hulpverleners aan boord stappen. Te denken valt aan redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), ambulance- en brandweerpersoneel. Het kan daarom wenselijk zijn om aan boord van een incidentschip een coördinator te hebben. Iemand die structuur in de hulpverlening aan boord brengt. En dat is precies de rol van de "Coördinator Incident Schip (CIS)". In deze nieuwe animatie wordt deze rol uitgelegd. Daarnaast is er een speciale paginaover de CIS gemaakt: kustwacht.nl/cis. Animatie

Tijdens een incident op het water kunnen meerdere hulpverleners aan boord stappen. Te denken valt aan redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), ambulance- en brandweerpersoneel. Het kan daarom wenselijk zijn om aan boord van een incidentschip een coördinator te hebben. Iemand die structuur in de hulpverlening aan boord brengt. En dat is precies de rol van de "Coördinator Incident Schip (CIS)". In deze nieuwe animatie wordt deze rol uitgelegd. Daarnaast is er een speciale paginaover de CIS gemaakt: kustwacht.nl/cis.

Animatie